Postup zpracování zakázky


Poptávka

Vstupní data : vzorek, náčrtek,
digitální data (dwg, 3dm, iges, step)

Kalkulace

Kalkulace cenového návrhu na základě vstupních dat

Příprava výroby

Příprava digitálního modelu a programů


Schválení zákazníkem

Výroba

Vyhotovení výrobku

Expedice

Předání zboží nebo doprava zákazníkovi